martes, 10 de mayo de 2016

PALAU DE LA MÚSICA

Els alumnes d'infantil anarem al Palau de la Música a gaudir de la música. Com es diuen des del Palau la música:
"Afavorix l'aprenentatge d'altres matèries, dels valors estètics i socials contribuint també al desenvolupament intel·lectual, afectiu i neurològic.
“Creixent amb la Música” pretén ser un espai educatiu i lúdic que contribuïsca a fomentar la creativitat, que generada en l'aula i, que al mateix temps ajude a consolidar en els nostres alumnes “l’oïda crítica”. Pretenem també que participen activament, donant-los el paper “d’actors musicals”, en cada una de les audicions, perquè així disfruten expressant-se de manera integral.
Les audicions han sigut dissenyades tenint en compte els moments evolutius dels alumnes, podent-se apreciar una diferenciació tant en el fons com en la forma...


...En totes elles el nostre GRAN OBJECTIU és que comprenguen i estimen el llenguatge musical a través d'objectius específics com són:

  • Despertar la seua curiositat cap al món dels sons.
  • Suscitar l'interés cap a ritmes, melodies i moviments corporals.
  • Fomentar la capacitat estètica, harmonia gestual, imaginació, creativitat…
  • Desenvolupar l'educació de l'oïda, de la veu i del ritme, tres elements imprescindibles en educació musical.
  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats musicals dels xiquets.

“Creixent amb la Música”, en definitiva, aspira a reforçar el nexe entre el món sonor exterior i la música que s'aprén en l'aula."


Després visitarem els jardins de Vivers i el Museu de Ciències Naturals.
Un dia perfecte!!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario